FacebookGoogle+Twitter

נייד       052-8438150

דוא"ל   fogel.law@gmail.com

פקס    03-6296005

צור קשר:

משרדינו ממשיך להעניק שירותים גם בעתות המשבר הקשה.
על פי הוראת השעה, כלל הדיונים הרגילים בבית המשפט בוטלו ודנים אך ורק בעניינים דחופים ומעצרים. בתחום רישוי הנשק ניתן להגיש עררים ולפעול כנגד ביטול רישיון באופן רגיל.