FacebookGoogle+Twitter

נייד       052-8438150

דוא"ל   fogel.law@gmail.com

פקס     153-3-6296005

צור קשר:

 
 
+  פסק דין מיום 2.05.10 (בית המשפט לעניינים מנהלים בחיפה) בעניין אבו דולה נ' פקיד רישוי כלי נשק. בית המשפט קיבל את העתירה ואת טענות עוה"ד פוגל וביטל את החלטת וועדת הערר לבטל את רשיונות הנשק של העותר(רובה ציד, אקדח ורובה אויר).באותו מקרה, העותר עבר עבירת ציד בלתי חוקי, הועמד לדין,תוך שנאמר לו כי במידה ויודה במסגרת הסדר טיעון ,יוחזר לו רשיונו.בפועל, לא רק שבוטל רשיונו לרובה ציד, אלא גם בוטלו רשיונותיו האחרים.כאמור בית המשפט קיבל את העתירה, כולל טענה(נדירה יחסית) של הבטחה שילטונית כלפי העותר, והורה כי כל הרשיונות יחודשו.
 

+  פסק דין מיום 10.2.10 בעניין סמיונוב נ' וועדת הערר על פקיד רישוי כלי יריה, שם העותר אשר עוסק באבטחה לפרנסתו, עמד בפני שוקת שבורה עת ,בוטל רשיונו לנשיאת כלי יריה ארגוני ולמעשה עמד לאבד את פרנסתו. במסגרת העתירה ניתן צו זמני לטובת העותר אשר הקנה לו את האפשרות להמשיך ולעבוד ולשאת כלי נשק עד למתן פסק דין בעניינו. ביטול הרשיון נעשה על רקע של מידע מודיעיני והתנגדות משטרת ישראל.בית המשפט קיבל את כל טיעוני עו"ד פוגל וקבע כי יש לקבל את העתירה כמו כן נפסקו הוצאות בסך 10,000 ש"ח.
 

 
+ בעת"מ 330/08 איטל נ' משרד הפנים, עתירה נוספת מן הזמן האחרון בה יוצג העותר ע"י עו"ד פוגל, קיבל בית המשפט את כל טיעוני עו"ד פוגל והורה למשרד הפנים לחדש את רשיונות הנשק של העותר כמו גם חייב את משרד הפנים בהוצאותיו של העותר.

 
+  בעת"מ אבו עמרה נגד משרד הפנים (שנת 2009), הוגשה עתירה ע"י עוה"ד פוגל כנגד החלטת פקיד הרישוי לפיה העותר אינו עומד בתבחין נהג מסיע ציבור משום שהוא נמחק. בעתירה נטען כי מכיוון ובזמן הגשת הבקשה ע"י העותר, טרם נמחק התבחין ולמעשה רק שנה לאחר הגשת הבקשה נמחק התבחין, הרי שההחלטה בלתי סבירה ויש לבטלה ולהעניק לעותר רשיון. משרד הפנים הסכים לעתירה ובית המשפט נתן תוקף של פסק דין להסכמה זו.
 


+ 4/3/12 - ערר על החלטת פקיד הרישוי/ משטרת ישראל שהתנגדו לחידוש רשיון עקב תלונה בין בני זוג. החלטה בערר.

פנייה נכונה למשטרת ישראל עשויה להביא להסרת התנגדות לרישיון וחסכון גדול בזמן וכסף. להלן,שני מקרים לדוגמא שטופלו בהצלחה על ידי עוה"ד פוגל: מקרה א' , מקרה ב'


+ 27/2/13- פנייה בערר על החלטת פקיד הרישוי , שלא לאשר בקשה לפי תבחין עיסוק במקום זכאי מתקבל. החלטת הערר
 


+ 10/4/13- בית המשפט השלום זיכה בדין מעבירת החזקת סם לצריכה עצמית, וקיבל את טענות עוה"ד פוגל ביחס לחיפוש בלתי חוקי,בו נתפס סם. ראשית נטען כי, היה על המשטרה לגשת לחיפוש עם צו חיפוש. משלא פעלה כך, יש להוכיח כי החיפוש עומד בחריגים לחיפוש ללא צו. בית משפט קיבל את טענת עוה"ד פוגל כי היה למשטרה זמן מספיק לבקש את הצו וכי אין החיפוש עומד במבחן הלכה שנקבעה לעניין.  עוד נטען כי, יש לפסול את החיפוש משבוצע שלא בנוכחות שני עדים כנדרש בחוק וכי לא נתקבלה לכך הסכמה אמיתית מצד בעל הנכס. עקב כך, פסל בית המשפט את הראיה החפצית ואת ההודאה שבאה בעקבותיה. בית המשפט אף קבע וזו לראשונה בפסיקה, כי ההלכה בדבר "הסכמה מדעת" לחיפוש היא ברת תחולה אף על בקשת המשטרה לחיפוש שלא בנוכחות שני עדים. 
 

+ 20/5/13- אתר וואלה חדשות פנה לעו"ד פוגל לקבלת חוו"ד בנושא רישוי הנשק בהקשר לאירוע הירי והרצח בבנק הפועלים בבאר שבע. לעיון בכתבהלחץ כאן
 

+ 15/7/13- עתירה מנהלית שהוגשה כנגד ביטול רשיון על רקע מידעים מודיעינים ותיקים סגורים, מתקבלת בהסכמת המדינה, תוך הכרזה על ביטול החלטת הביטול והסרת התנגדות משטרת ישראל לחידוש רשיון. הלקוח חידש את הרשיון תחת תבחין 'משמר'. העתירה התקבלה הרשיון הושב.

+ 30/9/13 - ערר נוסף בגין ביטול רשיון על רקע תיק פלילי, מתקבל. הלקוח זוכה לחדש רשיונו תחת /תבחין 'משמר'. לצפייה בהחלטת הערר
 


+ 12/1/14עתירה מנהלית שהוגשה לבית המשפט המחוזי, לאחר ביטול רישיון נשק בגין שני תיקי משטרה שנפתחו לעותר (אלימות) ,מתקבלת בהודעת פשרה בין הצדדים לאחר שהמשטרה חוזרת בה מהתנגדותה. העתירה התקבלה הרשיון הושב לעותר כפי שהיה. לצפייה בהודעה לבית המשפט


+ 03/4/14-  העותר פנה אל עורך הדין פוגל לאחר שרשיונו אותו החזיק במשך 30 שנים ללא רבב( משרת במילואים וחבר כיתת כוננות)-בוטל על ידי פקיד הרישוי משום המלצת משטרת ישראל.
 העותר ,חקלאי מהדרום, הסתכסך עם מי שהיתה בת זוגו. כנגדו יצא צו הגנה במסגרתו הוטל עליו איסור להחזיק את הנשק. לפני כן נחקר תחת אזהרה בשל תלונה שהוגשה. לאחר מכן בוטל הרשיון. לציין כי התיק כנגדו נסגר לאחר מכן ואף צו ההגנה בוטל. למרות זאת נדחתה בקשתו לרשיון. על החלטה זו הוגש ערר באמצעות המשרד- ולאחר שהערר נדחה, הוגשה עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי. 
בית המשפט קיבל את כלל טיעוני עו"ד פוגל והורה למדינה לשקול עמדתה . למרות זאת, המדינה עמדה על רגליה וסירבה. וכך גם המדינה בסירובה במעמד הדיון השני בעתירה. תוך שממשיכה לטעון כי נשקפת מהעותר מסוכנות לשלום הציבור.
העתירה התקבלה וניתן פסק דין חד משמעי המקבל את הטיעונים שהועלו ע"י עוה"ד פוגל, כולם ומורה למשרד לבטחון פנים ולהשיב לעותר את רשיונו לאלתר ומשית על המדינה הוצאות בסך 12,000 ש"ח. 

+ 16/6/14לאחר שני דיונים בבית המשפט המחוזי בחיפה בעניינו של עותר (בנסיבות מורכבות לפירוט) חזרה בה המדינה מהתנגדותה והסכימה לטיעוני עוה"ד פוגל והמלצת בית המשפט. פסק הדין קבע שהעותר עומד בתבחין ופסק הוצאות לעותר בסך 6,000 ש"ח. 

+ 2/7/14- עתירה מנהלית על רקע ביטול רשיון לאקדח בשל מידע מודיעיני מתקבלת בהסכמת המדינה, תוך הצהרה כי המשטרה מסירה התנגדותה והעותר עומד בתבחין. העתירה התקבלה הרשיון יוחזר לעותר. 


+ 29/12/14- לכבוד סיום השנה, פסק דין חשוב מפי נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, שקיבל והסכים עם טיעוני עו"ד פוגל קיבל את העתירה ווקבע כי, עת מסירה המשטרה התנגדותה  בעניינו של פלוני (וזו הסיבה בגינה מלכתחילה בוטל הרשיון) הרי שהרשיון שב להיות בתוקף ועל המשטרה להשיב מיידית את הנשק לידיו מבלי לבחון מחדש או להגיש מחדש אי אלו מסמכים. לטובת העותר נפסקו 5,000 ש"ח הוצאות. לעיון בכתבה

+ 5/2/15 - מדריך ירי מצא את עצמו מפוטר מהעבודה לאחר שהמשרד לבטחון פנים פעל בהמלצת המשטרה והודיע למעסיקו כי עליו להפסיק עבודתו מיידית.  המדריך פנה לעזרת עו"ד פוגל. בתוך שבוע מיום פנייתו, היה בידיו של אותו מדריך, צו ביניים של בית המשפט המחוזי בבאר שבע המורה להשיב לו את כלל רישיונותיו והוא יכול לשוב לעבודתו.
במסגרת דיון בעתירה הוסכם כי ימוצו ההליכים מול הרשות ויוגש ערר ,עוד הוסכם כי עד להחלטה בערר צו הביניים ישאר בתוקף.  כצפוי ,הערר נדחה ולפיכך הוגשה עתירה נוספת ובצידה בקשה לצו ביניים.
 ביום 31/5/15 התקבלה העתירה בפסק דין מנומק שקיבל את כל טיעוני עו"ד פוגל וקבע כי החלטת הרשות נגועה בחוסר סבירות קיצונית ועל כן מבוטלת! 
לצפייה בפסק הדין


+ 18/3/15- רשיון כלי יריה בוטל על רקע פתיחת תיק איומים, לאחר פנייה לעו"ד פוגל, הוגש ערר על הביטול. משלא נתנה החלטה בערר תוך הזמן הקבוע, הוגשה עתירה מנהלית.
לאחר הגשת העתירה, חזרה בה המשטרה מהמלצתה, ונתנה החלטה לפיה הערר מתקבל. רשיונו של העורר הוחזר לו.   לעיון בהחלטת הערר

+ 5/5/15 - פלוני אשר החזיק רשיון פרטי ורשיון ארגוני, מצא עצמו ללא הרשיונות על רקע סכסוך גירושין. ערר שהגיש עצמאית נדחה. או אז פנה לעזרת עו"ד פוגל אשר הגיש בשמו עתירה מנהלית. לאחר הגשת העתירה הסכימו המשיבים על הסרת התנגדות המשטרה וכפועל יוצא על השבת הרשיונות. 

+ 21/5/15- ערר על ביטול רשיון שהוגש באמצעות עוה"ד פוגל, מתקבל והרשיון מוחזר ללקוח. להחלטה בערר

+ 31/5/15-  ערר על ביטול רשיונות בגין המלצת משטרת ישראל למאבטח ומפקח מטווחים מתקבל והלקוח המאושר שב לעבודתו. לצפייה במכתב הערכה לעו"ד פוגל 


+ 7/6/15- ערר על ביטול רישיון מתקבל .לצפייה.


+ 22/6/15- פעמיים כי טוב. שני עררים שונים מתקבלים לאחר פנייה מטעם המשרד. ערר 1, ערר 2.
+ 17/8/15- לאחר הגשת ערר באמצעות עו"ד פוגל והיעדר מענה בזמן סביר ע"י פקיד הרישוי, הוגשה עתירה לבית המשפט המחוזי בחיפה, בגין השיהוי ולגוף העניין. העתירה התקבלה בהסכמת המדינה ורשיונו ונשקו של העותר הושבו,תוך פסיקת הוצאות לחובת המדינה. 
 
+10/12/15- עוד עתירה מוצלחת( מחוזי ירושלים) תחת ייצוג המשרד. עוד רשיון ששב ללקוח מאושר לאחר שבוטל שלא בצדק. לעיון. בית המשפט גם נעתר לדרישת עו"ד פוגל ופסק הוצאות לטובת העותר. 
 
​+ 8/12/15 עררים כנגד דחיית בקשה למתן רשיון ארגוני ופרטי. מתקבלים. לעיון
+ 10/2/16- עתירה בנושא מידע מודיעיני מתקבלת (מחוזי באר שבע). הדיון מוחזר בשנית לוועדת הערר על מנת שתשקול החלטתה לביטול הרישיון. לאחר, סיבוב נוסף ודחיית הערר פעם שנייה, מוגשת עתירה שנייה אשר אף היא מתקבלת באופן סופי והרשיון מוחזר ללקוח המאושר. 

+ 28/2/16- עתירה נוספת על רקע מידע מודיעיני (מחוזי תל אביב). לאחר ביטול פיתאומי של רשיונות המוחזקים זמן רב, וסכנת פיטורין מרחפת כתוצאה מכך, פנה העותר אל עו"ד פוגל לצורך ייצוגו. עו"ד פוגל הגיש עררים ולאחריהם עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בתל אביב. לאחר דיון ארוך ומעמיק, קיבל בית המשפט הנכבד את טיעוני עו"ד פוגל בפסק דין מפורט דחה את עמדת המשרד לבט"פ ופסק על השבה לאלתר של רישיונות העותר. לצפייה במכתב הערכה מידי הלקוח.
+ 21/3/16- ביטול רשיון על רקע תיק פלילי סגור. הערר נדחה ועתירה המוגשת ע"י המשרד מתקבלת- לאחר הסרת התנגדות המשטרה תוך השבת הרשיון  לאלתר ללקוח המאושר. 
+ 4/4/16 - ביטול רשיון לאקדח שהוחזק יותר מ- 20 שנים על רקע תיק איומים סגור. לאחר שנדחה הערר שהגיש הלקוח פנה לעו"ד פוגל שהכין והגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי. המדינה התנגדה להשבת הרשיון. העתירה מתקבלת ובית המשפט מקבל את טענות  עו"ד פוגל ומורה על השבת רישיונו של הלקוח לאלתר. 

+ 13/6/16- עתירה נוספת מתקבלת בפסק דין בבית המשפט מחוזי מרכז, על רקע ביטול רשיון לאדם אשר הכה אדם אחר שהשיג גבול על שטחו . עוד ברקע העתירה, כתב אישום שהוגש כנגד העותר המייחס לו תקיפה הגורמת חבלה של ממש.
בית המשפט מבטל את החלטת פקיד הרישוי, מקבל את טענות עו"ד פוגל וקובע כי בנסיבות העניין לא היה מקום לביטול הרישיון ומורה על השבת הרשיון ללקוח המאושר. 

​+ 1/1/17- ביטול רשיון מדריך ירי וארגוני על רקע תיק פלילי. ערר נדחה. עתירה שמוגשת מתקבלת לאחר הסרת התנגדות המשטרה ותוך פסיקת הוצאות לעותר לעיון בכתבה.

+10/1/17- ערר מתקבל.  רשיונות אקדח ורובה בוטלו בגין המלצת המשטרה. לאחר פניית עו"ד פוגל בערר -מוסרת התנגדות המשטרה והרשיונות שבים ללקוח המאושר. 

+25/3/17- לקוחה פנתה אל עו"ד פוגל לאחר שנשקה נתפס ע"י המשטרה בשל כך שהיא הזמינה את המשטרה למסור תלונה כנגד בעלה (אין פה טעות). באופן רגיל המשטרה במקרים אלו ממליצה על ביטול הרשיון. פנייה יעילה ומהירה לגורם הרלוונטי הפכה את האפשרות הנ"ל ואפשרה את השבת הרשיון ללקוחה המאושרת. 

+1/4/17 - כתב אישום חמור כנגד מטפלת סיעודית בגין תקיפת קשיש המטופל על ידה, כתב האישום נמחק והתביעה חזרה בה מכתב האישום לאחר שעוה"ד פוגל הצביע לגורמי התביעה על בעיות ראייתיות מהותיות בתיק.  

+ 19/4/17- קב"ט במלון (בעל רשיונות מפקח מטווח, מפעל ראוי ונשיאת נשק) נאלץ לשלוף ולדרוך את נשקו במסגרת אירוע במסגרת תפקידו. בגין אירוע זה, נחקר תחת אזהרה והוחלט ע"י הגורם המשטרתי להמליץ על ביטול רשיונותיו.
משמעות ביטול הרשיונות הם פיטוריו מעבודתו. בצר לו, פנה הנ"ל לעזרתו של עוה"ד פוגל, שפעל במרץ ותוך הפעלת לחץ רב מול כלל הגורמים הרלוונטים הכולל הגשת צו ביניים ועתירה מנהלית, עד להשבת כלל רשיונותיו כולם תוך חודש ימים בלבד. 

+ 3/5/17- זיכוי בבית המשפט המחוזי. תיק אלימות חמור . לאחר ניהול משפט וחקירות נגדיות של העדים המרכזים, שוכנעה הפרקליטות לחזור בה מכתב האישום מה שהביא לזיכויו של הנאשם מכלל העבירות- לעיון בכתבה. 
+ 14/6/17- זיכוי בבית המשפט המחוזי. עבירות אלימות חמורות (דקירות), בית המשפט מורה על זיכוי הנאשם בשל סייג אי השפיות -עיון בכתבה.
+ 11/2/18 - חזרה מאישום וביטול כתב אישום בתיק סמים. 

+ 25/3/18- ערר על דחיית בקשה לרישוי מפקח מטווח מתקבל.
+ 24/5/18- אבו שאמלה נ' משרד לבטחון פנים עתירה מתקבלת. בעל שש רשיונות לנשיאת נשק משך שנים רבות ועוסק בתחום, נחשד בעבירה של רשלנות ואי נקיטת זהירות לאחר תאונת ירי עצמית. כתוצאה מבוטלים כל רשיונותיו. עררים נדחו ורק לאחר עתירה משכנעת לבית המשפט המחוזי ,חזר בו המשרד לבטחון פנים, וכלל הרשיונות כולם שבו לללקוח המאושר. 
+ 19/7/18 -  בקשת פלוני לקבל רשיון נשק לצורך עבודתו, נדחתה ,בעקבות המלצת משטרה כנגד, בשל תיקים סגורים. ערר שהוגש בנושא נדחה לפיכך פנה פלוני לייצוג ע"י משרדינו והוגשה עתירה מנהלית ,לבית המשפט המחוזי בירושלים. לאחר טיעון נרחב, קיבל בית המשפט את טיעוני עוה"ד פוגל ברובם וקבע כי נפלו פגמים בקבלת ההחלטה. משך החזיר את ההחלטה לדיון מחודש בפני פקיד הרישוי תוך שפסק הוצאות לטובת העותר.
+ 10/1/19 - פתיחה נהדרת לשנה החדשה. לאחר שני 'סיבובים' בבית המשפט המחוזי והתעקשות המדינה לא לקבל הצעת בית המשפט . ניתן פסק דין מפורט המקבל את כל טענות עוה"ד פוגל . ההחלטות מבוטלות והרישיון הארגוני והפרטי מושבים ללקוח המאושר. פסק הדין המלא

+ 2020- ביטול רישיון לקבלן על רקע סכסוך משפחתי. הרשייון בוטל על אף סגירת התיק מחוסר אשמה. ערר שהגיש הלקוח נדחה. לאחר דיון בעתירה ושמיעת טיעוני עו"ד פוגל, מקבל בית המשפט את הטיעונים ,דוחה את עמדת המדינה ומשיב לעותר את רשיונו. 
 
+ 2020- ביטול רישיון לעובד חברא קדישא על רקע סכסוך שכנים ותיק סגור בגין איומים.  לאחר דיון בבית המשפט, מקבל השופט את טענות עו"ד פוגל ו'משכנע' את המדינה לחזור בה . העתירה מתקבלת בהסכמה. 


 

להלן מקצת דוגמאות מהצלחות המשרד  ונסיונו העשיר של עו"ד פוגל בתחום: