FacebookGoogle+Twitter

נייד       052-8438150

דוא"ל   fogel.law@gmail.com

פקס    03-6296005

ליצירת קשר:

 

ביטלו לך את רשיון הנשק? פקיד הרישוי מסרב לחדש את רשיונך? התלוננו נגדך והמשטרה תפסה את הנשק? 
 

עו"ד פוגל מתמחה ועוסק פרקטית בענייני רישוי כלי יריה החל משנת 2005 וייצג בהצלחה במלמעלה מעשרים וחמש עתירות מנהליות ועשרות עררים


לעו"ד פוגל, היכרות מעמיקה וארוכה עם המערכת המנהלית הביורוקרטית הסבוכה, קרי, המשרד לבטחון פנים ומשטרת ישראל, האחראית על פי חוק לאשר ולבטל רישיונות לכלי יריה פרטיים, מדריכי ירי, מפקחי מטווחים וכל עניין הקשור  בתחום. 
          
 
 שימו לב, התמהמהות בטיפול או טיפול ללא ידע מקצועי עשוי לגרום לנזק קשה לתיקון ואף בלתי הפיך ! 
 

 

       
 דוגמאות להליכים השונים וההצלחות בצידן לעיון נרחב -בעמוד הבא: 

1.  עררים על החלטות פקיד הרישוי בפני ועדת הערר הקבועה: 
 
 לעיתים קרובות מחליט פקיד רישוי כלי יריה במשרד הפנים, על פסילת רישיון כלי יריה, נשק/ מדריך ירי/ מנהל מטווח וכד' לפלוני, אם בשל המלצת משטרת ישראל או בשל סיבה אחרת.

החלטת פקיד הרישוי אינה סופית וניתן לערער עליה בפני ועדת הערר הקבועה תוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה.

לעורך דין פוגל, נסיון רב בהגשת עשרות עררים בפני וועדת הערר . צפייה בדוגמאות לעררים בהישגי המשרד

הערר הוא שלב חובה בטרם עתירה מנהלית. 

2. עתירה מנהלית בפני בית המשפט המחוזי: 

 
במידה וועדת הערר דוחה את אותו ערר, הרי שניתן לפנות כנגדה בעתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי אשר עשוי להתערב בהחלטה במידה ומצא אותה בלתי סבירה. 
 
 
למשרדינו נסיון רב שנים והצלחות, בייצוג עותרים  בנושאים שונים, בפני בתי המשפט המנהליים בתחום דנן. 
 
  לעיון במגוון העתירות וההליכים הקליקו כאן בהישגי המשרד
 ​
3. הגשת בקשות למתן רישיון כלי יריה