FacebookGoogle+Twitter

נייד       052-8438150

דוא"ל   fogel.law@gmail.com

פקס     153-3-6296005

צור קשר:

 

ביטלו לך את רשיון הנשק? פקיד הרישוי מסרב לחדש את רשיונך? התלוננו נגדך והמשטרה תפסה את הנשק? מסרבים לבקשתך לרישיון נשק? 

עו"ד פוגל מומחה בתחום רישוי כלי יריה, בעל נסיון פרקטי רב  בן 17 שנים ברישוי כלי יריה והצלחה מוכחת בטיפול והשבת עשרות רשיונות.

צור קשר עכשיו לשיחת יעוץ ! 

לעו"ד פוגל, היכרות מעמיקה וארוכה עם המערכת המנהלית הביורוקרטית הסבוכה, קרי, המשרד לבטחון פנים ומשטרת ישראל, האחראית על פי חוק לאשר ולבטל רישיונות לכלי יריה פרטיים, מדריכי ירי, מפקחי מטווחים וכל עניין הקשור  בתחום. 
          
 
 התמהמהות בטיפול או טיפול ללא ידע מקצועי ונסיון מוכח בתחום זה, 
 עשוי לגרום לנזק קשה לתיקון ואף בלתי הפיך ! 
 

 

       
הגשת בקשות למתן רישיון כלי יריה

משרדינו מעניק ייעוץ  והכוונה להגשת הבקשה וסיכויה.
ייעוץ נכון יביא לקבלת הבקשה ובזבוז זמן בהגשת הבקשה מחדש. 

 אנו מעניקים ייעוץ בנושא זכאות לרישיון - יחד עם זאת אנו ממליצים לבדוק באופן עצמאי, עמידה בתחינים וזכאות לרישיון כלי יריה,  באמצעות מחשבון הזכאות של המשרד לביטחון פנים כמו גם טבלת התבחינים המאפשרת לכל אחד לדעת האם הוא זכאי או לאו. 

אכן המצב הביטחוני הקיים יתכן ויביא להקלות- אך בכל מקרה יהיה צורך בעמידה בתבחין קיים. 
עררים על החלטות פקיד הרישוי בפני ועדת הערר הקבועה: 
 
 לעיתים קרובות מחליט פקיד רישוי כלי יריה במשרד הפנים, על פסילת רישיון כלי יריה, נשק/ מדריך ירי/ מנהל מטווח וכד' לפלוני, אם בשל המלצת משטרת ישראל או בשל סיבה אחרת.

החלטת פקיד הרישוי אינה סופית וניתן לערער עליה בפני ועדת הערר הקבועה תוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה.

לעורך דין פוגל, נסיון רב בהגשת עשרות עררים בפני וועדת הערר . צפייה בדוגמאות לעררים בהישגי המשרד

הערר הוא שלב חובה בטרם עתירה מנהלית (למעט מקרים מיוחדים ). 

עתירה מנהלית בפני בית המשפט המחוזי

 זהו ההליך האחרון כמעט- אחריו רק בית המשפט העליון- בהליכים המשפטים הקשורים ברישוי. 

 
במידה וועדת הערר דוחה את אותו ערר, הרי שניתן לפנות כנגדה בעתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי אשר עשוי להתערב בהחלטה במידה ומצא אותה בלתי סבירה. 
במקרים מתאימים ניתן לפנות ישירות לבית המשפט המחוזי בבקשה לצו ביניים. 
 
 
למשרדינו נסיון בן 18 שנים  בייצוג עוררים  ועותרים  בפני בתי המשפט המנהליים בתחום דנן. 
 
  לעיון במגוון העתירות וההליכים הקליקו כאן בהישגי המשרד
 ​